generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling  

i Hammerum Gjellerup Venstre

Mandag den 19. februar 2018 kl.  19.00 i Hammerum Hallens mødelokale.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Valg af stemmetællere:
 3. Formandens beretning:
 4. Aflæggelse af regnskab:
 5. Indkomne forslag:
  1. forslag skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent:
 7. Valg af formand:
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
 9. Valg af 1 suppleant:
 10. Valg af 2 revisorer:
 11. Valg af delegeret til Venstres landsmøde:
 12. Opstilling af EU kandidat den 24. april 2018 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter:
 13. Eventuelt:

 

På bestyrelsens vegne     

Formand

Leif Bønding